دانشکده خبر شیراز

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشکده خبر شیراز

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشکده خبر شیراز

دانشکده خبر شیراز که پس از دانشکده خبر تهران، دومین مرکز دانشگاهی علمی-کاربردی در زمینه آموزش و تربیت نیروی تخصصی در حوزه رسانه محسوب می شود،امروز با داشتن حدود بالغ بر 1000 نفر دانشجو در رشته های خبرنگاری، روابط عمومی، عکاسی خبری، عکاسی حرفه ای ،گرافیک، مترجمی زبان انگلیسی آثار دیداری-شنیداری، مدیریت تبلیغات فرهنگی، عکاسی مد وپوشاک، درمقاطع کاردانی و کارشناسی به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی پیشرو در عرصه ی رسانه در سطح کشور شناخته می شود.

بایگانی

دانشکده خبر شیراز که پس از دانشکده خبر تهران، دومین مرکز دانشگاهی علمی-کاربردی در زمینه آموزش و تربیت نیروی تخصصی در حوزه رسانه محسوب می شود،امروز با داشتن حدود بالغ بر 1000 نفر دانشجو در رشته های خبرنگاری، روابط عمومی، عکاسی خبری، عکاسی حرفه ای ،گرافیک، مترجمی زبان انگلیسی آثار دیداری-شنیداری، مدیریت تبلیغات فرهنگی، عکاسی مد وپوشاک، درمقاطع کاردانی و کارشناسی به عنوان یکی از مراکز دانشگاهی در سطح کشور شناخته می شود.

طرح تاسیس این دانشکده برای اولین بار در سال 1381 مطرح و بابرگزاری تعداد زیادی دوره های کوتاه مدت در حوزه ی رسانه ادامه یافت، که سرانجام در اردیبهشت ماه 1386 مجوز تاسیس آن به طور رسمی از دانشگاه جامع علمی-کاربردی اخذ گردید.

دوماه بعد یعنی در تاریخ تیرماه 1386 نام دانشکده خبر شیراز نیز به عنوان یکی از مراکز علمی-کاربردی در دفترچه جذب دانشجوی دانشگاه قرار گرفت.

دانشکده خبر شیراز هم اکنون با بکارگیری استادان مجرب و متخصص در حوزه رسانه و هنر، تعداد بیش از 600 نفر فارغ التحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

استقبال بی نظیر دانشجویان و استادان فعال و دارای انگیزه از فعالیتهایی رو به رشد دانشکده خبر شیراز، نقطه امیدی را در دلهای کارکنان و دست اندرکاران آن روشن کرده و آنان را برای تلاش در ادامه راهشان مصمم تر ساخته است.